Odškodnenie

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby – pomoc poškodeným po dopravných nehodách, poškodeným nesprávnym lekárskym postupom, poškodeným pri pracovných úrazoch, pozostalým po obetiach dopravných nehôd ako aj obetiam násilnej trestnej činnosti. Poškodeným poskytujeme, na rozdiel od rôznych neadvokátskych spoločností ponúkajúcich odškodňovanie, komplexné právne služby, najskôr v trestnom konaní a potom aj v civilnom konaní.

Právne služby zahŕňajú:

  • Pred prvým výsluchom vypracujeme analýzu dopravnej nehody (aj počítačovým programom PC Crash), poradíme s prvým výsluchom, vysvetlíme možnosti a aj predpoklady smerovania vyšetrovania a samozrejme sa s klientom, ako jeho splnomocnený zástupca – advokát, zúčastníme prvého a potom každého jeho výsluchu na polícii, či na súde.
  • Podľa potreby zabezpečíme aj odvoz – dovoz klienta na takéto úkony.
  • Aktívnu účasť na vyšetrovaní dopravnej nehody s cieľom, aby nebolo konštatované zavinenie dopravnej nehody poškodeným, resp. aby prípadná spoluvina poškodeného bola v minimálnej možnej miere, resp. aby nemala vplyv na vznik škodlivého následku, ktorý pri nehode klient utrpel, čo zahŕňa poradu s klientom a našu osobnú účasť pri všetkých vyšetrovacích úkonoch a kontaktoch klienta s týmito vyšetrovacími orgánmi v príslušnom konaní.
  • Vyčíslenie, zdokladovanie a uplatňovanie všetkých oprávnených nárokov poškodeného na náhradu škody voči škodcom, poisťovniam a zastupovanie pred súdmi v prípade, ak odmietnu poskytnúť plnenie.
  • Aktívne uplatňovanie nárokov nemajetkovej ujmy, ako aj trov spojených s uplatňovaním nároku klienta.

Ako postupovať ak sa Vám stala dopravná nehoda? Prečítajte si tu ››

Bezprostredne po nehode Vás budú kontaktovať viaceré spoločnosti s ponukou, že Vám sprostredkujú odškodnenie. Nezabudnite však, že pre Vás úspešné skončenie vyšetrovania príčin dopravnej nehody znamená Vaše úspešné a rýchle odškodnenie. Jednoducho povedané, prvoradé by malo byť úspešne ukončiť vyšetrovanie príčin dopravnej nehody a až následne začať uplatňovať odškodnenie. Z nasledovného textu zistíte, že poškodeným poskytujeme, na rozdiel od rôznych spoločností ponúkajúcich odškodňovanie, komplexné právne služby, najskôr v trestnom konaní a potom aj v civilnom konaní.

Vaše odškodnenie sa začína bezprostredne po nehode a to zisťovaním príčin jej vzniku! Ako náhle Vám to Váš zdravotný stav dovolí, budete policajtom vypočutý k dopravnej nehode. Nezabúdajte, že často v tom čase už na druhej strane stojí vinník dopravnej nehody spolu so svojim obhajcom, ktorý bude robiť všetko pre to, aby svojho klienta vyvinil, či jeho vinu zmiernil s poukazom na Vaše spoluzavinenie dopravnej nehody. Nezabúdajte, že aj keď je vinník dopravnej nehody poistený, jeho poisťovňa bude na závery vyšetrovania prihliadať a v závislosti na jeho obhajobe môže Vaše odškodnenie zamietnuť, alebo výrazne krátiť.

Preto je pre Vás potrebné, aby Vám osoby, ktoré budú Vaše odškodnenie uplatňovať, dokázali poskytnúť pomoc už pri prvom Vašom výsluchu na polícii a aby mohli už pri vyšetrovaní nehody aktívne vystupovať ako Váš zástupca tak, aby boli príčiny dopravnej nehody pravdivo zistené a aby sa napokon z Vás- obete dopravnej nehody nestal jej vinník. Každé Vaše slovo pri vyšetrovaní dopravnej nehody je dôležité a môže mať vplyv na výsledky vyšetrovania. Vznik, priebeh a následok dopravnej nehody trvá spravidla len niekoľko sekúnd. Preto správny popis každej sekundy priebehu dopravnej nehody je rozhodujúci. Takisto nie každý znalecký posudok je správny, a preto pri poskytovaní právnych služieb spolupracujeme s renomovanými znalcami u nás, i v zahraničí. Takúto právnu pomoc v prípravnom konaní na polícii, či v konaní pred súdom Vám môže poskytnúť len advokát. Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti s vyšetrovaním dopravných nehôd a s tým, ako pomôcť klientom pri ich objasnení. Výsledkom našich služieb býva často skutočnosť, že z vinníka sa stáva poškodený a naopak z poškodeného sa stáva vinník!!

Platí, že čím skôr po dopravnej nehode sa dohodneme na zastupovaní, tým sa pravdepodobnosť, že náš klient zostane poškodeným a nestane sa vinníkom nehody, blíži k istote. Počas priebehu vyšetrovania aktívne sledujeme toto vyšetrovanie a vy sa môžete venovať svojej liečbe, rehabilitáciám, v pohode sa starať o svoje zdravie.