Dopravné nehody

Našim klientom, či poškodeným alebo obvineným:

 • Pred prvým výsluchom vypracujeme analýzu dopravnej nehody
 • Poradíme s prvým výsluchom.
 • Vysvetlíme možnosti a aj predpoklady smerovania vyšetrovania.
 • Samozrejme sa s klientom, ako jeho splnomocnený zástupca – advokát, zúčastníme prvého a potom každého jeho výsluchu na polícii, či na súde.
 • Podľa potreby zabezpečíme aj odvoz – dovoz klienta na takéto úkony, najmä zraneným klientom.
Platí, že čím skôr po dopravnej nehode sa dohodneme na zastupovaní, tým sa pravdepodobnosť, že náš klient zostane poškodeným a nestane sa vinníkom nehody, blíži k istote. Počas priebehu vyšetrovania aktívne sledujeme toto vyšetrovanie a vy sa môžete venovať svojej liečbe, rehabilitáciám, v pohode sa starať o svoje zdravie.

Neváhajte nás však kontaktovať aj po to tom, ako bolo vo veci Vašej dopravnej nehody vydané rozhodnutie, lebo nie každé rozhodnutie o zavinení dopravnej nehody je správne, nie každý znalecký posudok k stanovaniu technickej príčiny dopravnej nehody je správny. Odkonzultujeme s Vami každú dopravnú nehodu. Okrem práce je to aj naša záľuba, koníček.

Ako postupovať ak sa Vám stala dopravná nehoda? Prečítajte si tu ››

Následne začneme v mene klienta uplatňovať odškodnenie – nároky na náhradu bolestného, vynaložených nákladov na lieky, liečbu, cestovné náklady, ďalej ušlý zisk, stratu na zárobku pred a po práceneschopnosti, stratu na dôchodku, náhradu vecnej škody, náhradu za náhradné vozidlo, náhradu sťaženia spoločenského uplatnenia a pod.. Niekedy, pri náročnom vyšetrovaní – dokazovaní je potrebné Vaše nároky uplatňovať popri vyšetrovaní dopravnej nehody, aby neprišlo k ich premlčaniu. Avšak stále treba sledovať vývoj príčin dopravnej nehody! Vaše oprávnené nároky na náhradu škody môžeme v prípade, ak nepríde k ich plnému uhradeniu z poistenia, uplatňovať v konaní pred súdmi v občianskom súdnom konaní.

Z uvedeného vyplýva, že poškodeným po dopravnej nehode poskytujeme, na rozdiel od rôznych spoločností ponúkajúcich odškodňovanie, komplexné právne služby, najskôr v trestnom konaní a potom aj v civilnom konaní. Samozrejme našou snahou je dosiahnuť pre Vás plné odškodnenie už od poisťovne bez súdneho trestného, či súdneho občianskoprávneho konania.

Spolupracujeme:

Renomovaní znalci:

 • Doprava cestná
 • Súdne lekárstvo
 • Lekárstvo – traumatológia, neurológia, chirurgia
 • Toxigológia​
 • Psychológia
 • Psychiatria

Detektívne kancelárie – vyhľadávanie svedkov udalosti a podozrivých