Stala sa mi dopravná nehoda

Kontaktujte nás čo najskôr a mi Vám poradíme, aj telefonicky alebo osobne a podrobne vysvetlíme postupy, možnosti a smerovania Vašej dopravnej nehody. Na Vašu žiadosť prídeme za Vami osobne a nebudete musieť cestovať do našich kancelárií v Bratislave či Galante.

Bezprostredne po nehode Vás budú kontaktovať viaceré spoločnosti s ponukou, že Vám sprostredkujú odškodnenie. Nezabudnite však, že pre Vás úspešné skončenie vyšetrovania príčin dopravnej nehody znamená Vaše úspešné a rýchle odškodnenie.

Okrem zákonných povinností účastníka dopravnej nehody (zákon 8/2009 o cestnej premávke), poukazujeme na tieto praktické rady:

 • Okamžite po dopravnej nehode nafoťte (aj mobilom) poškodenia vozidiel, stopy na vozovke a polohu vozidiel či osôb a okolie nehody (ľudia často po zrážke premiestňujú vozidlá a môže to negatívne ovplyvniť vyšetrovanie). Urobte čo najviac fotiek a z rôznych polôh a vzdialeností – ukážka FOTO.
 • Nepremiestňujte polohu vozidiel, nehýbte s nimi až do príchodu polície, teda až na pokyn polície. Ak je nutné zmeniť polohu vozidla (tak ako zostalo po zrážke) určite polohu najskôr odfoťte a vyznačte (kriedou, sprejom, kameňom a pod.) na vozovke polohu vozidla (obkreslením všetkých rohov vozidla, stredu kolies vozidla) – ukážka FOTO.
 • Nemajte zábrany nafotiť aj polohu zranených či usmrtených osôb. Môže Vám to pomôcť. Záchranári často prídu na miesto nehody ešte pred príchodom polície a zmenia polohy vozidiel čo osôb.
 • Účastníci nehôd sú často po nehode v šoku, v strese, čo si ani neuvedomujú. Preto navrhujeme, aby bezprostredne po nehode účastníci policajtom nepodávali vysvetlenie o vzniku a priebehu dopravnej nehody, o čo ich často polícia žiada už na mieste nehody. Radšej prídete o nehode vypovedať osobne na políciu až keď sa s udalosti „spamätáte“.
 • Pokiaľ nemáte kontrolu nad spisovaním protokolu, zápisnice či náčrtku, ktoré na mieste vykonáva polícia, tak ich po predložení policajtom odmietnite podpísať a vždy odmietnite podpísať, ak ste v šoku či v strese.
 • Nezabudnite do 15 dní od vzniku dopravnej nehody nahlásiť udalosť do poisťovne, v ktorej máte povinne zmluvne poistené vozidlo! Ak nebola dopravná nehody už na mieste políciou vyriešená (vinníkovi nebola uložená pokuta), udalosť nahláste vždy, aj keď sa cítite byť poškodeným. V takom prípade poisťovni oznámte, že hlásenie podávate z opatrnosti a uveďte len stručný popis vzniku dopravnej nehody!
Vaše odškodnenie sa začína bezprostredne po nehode a to zisťovaním príčin jej vzniku! Ako náhle Vám to Váš zdravotný stav dovolí, budete policajtom vypočutý k dopravnej nehode. Nezabúdajte, že často v tom čase už na druhej strane stojí vinník dopravnej nehody spolu so svojim obhajcom, ktorý bude robiť všetko pre to, aby svojho klienta vyvinil, či jeho vinu zmiernil s poukazom na Vaše spoluzavinenie dopravnej nehody. Nezabúdajte, že aj keď je vinník dopravnej nehody poistený, jeho poisťovňa bude na závery vyšetrovania prihliadať a v závislosti na jeho obhajobe môže Vaše odškodnenie zamietnuť, alebo výrazne krátiť.

Preto je pre Vás potrebné, aby Vám osoby, ktoré budú Vaše odškodnenie uplatňovať, dokázali poskytnúť pomoc už pri prvom Vašom výsluchu na polícii a aby mohli už pri vyšetrovaní nehody aktívne vystupovať ako Váš zástupca tak, aby boli príčiny dopravnej nehody pravdivo zistené a aby sa napokon z Vás – obete dopravnej nehody nestal jej vinník. Každé Vaše slovo pri vyšetrovaní dopravnej nehody je dôležité a môže mať vplyv na výsledky vyšetrovania. Vznik, priebeh a následok dopravnej nehody trvá spravidla len niekoľko sekúnd. Preto správny popis každej sekundy priebehu dopravnej nehody je rozhodujúci. Takisto nie každý znalecký posudok je správny, a preto pri poskytovaní právnych služieb spolupracujeme s renomovanými znalcami u nás, i v zahraničí. Takúto právnu pomoc v prípravnom konaní na polícii, či v konaní pred súdom Vám môže poskytnúť len advokát. Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti s vyšetrovaním dopravných nehôd a s tým, ako pomôcť klientom pri ich objasnení. Výsledkom našich služieb býva často skutočnosť, že z vinníka sa stáva poškodený a naopak z poškodeného sa stáva vinník!!

Platí, že čím skôr po dopravnej nehode sa dohodneme na zastupovaní, tým sa pravdepodobnosť, že náš klient zostane poškodeným a nestane sa vinníkom nehody, blíži k istote. Počas priebehu vyšetrovania aktívne sledujeme toto vyšetrovanie a vy sa môžete venovať svojej liečbe, rehabilitáciám, v pohode sa starať o svoje zdravie.

Našim klientom pred prvým výsluchom vypracujeme analýzu dopravnej nehody, poradíme s prvým výsluchom, vysvetlíme možnosti a aj predpoklady smerovania vyšetrovania a samozrejme sa s klientom, ako jeho splnomocnený zástupca – advokát, zúčastníme prvého a potom každého jeho výsluchu na polícii, či na súde. Podľa potreby zabezpečíme aj odvoz – dovoz klienta na takéto úkony.

Následne začneme v mene klienta uplatňovať odškodnenie – nároky na náhradu bolestného, vynaložených nákladov na lieky, liečbu, cestovné náklady, ďalej ušlý zisk, stratu na zárobku pred a po práceneschopnosti, stratu na dôchodku, náhradu vecnej škody, náhradu za náhradné vozidlo, náhradu sťaženia spoločenského uplatnenia a pod.. Niekedy, pri náročnom vyšetrovaní – dokazovaní je potrebné Vaše nároky uplatňovať popri vyšetrovaní dopravnej nehody, aby neprišlo k ich premlčaniu. Avšak stále treba sledovať vývoj príčin dopravnej nehody! Vaše oprávnené nároky na náhradu škody môžeme v prípade, ak nepríde k ich plnému uhradeniu z poistenia uplatňovať v konaní pred súdmi v občianskom súdnom konaní.

Z uvedeného vyplýva, že poškodeným po dopravnej nehode poskytujeme, na rozdiel od rôznych spoločností ponúkajúcich odškodňovanie, komplexné právne služby, najskôr v trestnom konaní a potom aj v civilnom konaní. Samozrejme našou snahou je dosiahnuť pre Vás plné odškodnenie už od poisťovne bez súdneho trestného, či súdneho občianskoprávneho konania.

Neváhajte nás však kontaktovať aj po to tom, ako bolo vo veci Vašej dopravnej nehody vydané rozhodnutie, lebo nie každé rozhodnutie o zavinení dopravnej nehody je správne, nie každý znalecký posudok k stanovaniu technickej príčiny dopravnej nehody je správny. Odkonzultujeme každú dopravnú nehodu. Okrem práce je to aj naša záľuba, koníček.

Spolupracujeme:

Renomovaný znalci:

 • Doprava cestná
 • Súdne lekárstvo
 • Lekárstvo – traumatológia, neurológia, chirurgia
 • Toxigológia​
 • Psychológia
 • Psychiatria

Detektívne kancelárie – vyhľadávanie svedkov udalosti a podozrivých