Prečo JAVOR | TOKÁR

 • Máme 20 ročné skúsenosti so zisťovaním príčin vzniku a následkov dopravných nehôd, a to asi 3000 dopravných nehôd.
 • Prax s objasňovaním a vyšetrovaním dopravných nehôd v období 1996-2004.
 • Právne služby pre účastníkov dopravných nehôd poskytujeme od 2004.
 • Spolupráca s poisťovňami pri prešetrovaní dopravných nehôd a poistných udalostí.
 • Právne analýzy a spolupráca s technickými analýzami poistných udalostí, poisťovacích podvodov.
 • Dopravným nehodám rozumieme tak po právnej stránke, ale aj po technickej stránke a ako jediní advokáti na Slovensku sme držiteľmi licencie počítačového programu PC Crash a tento využívame k právnej analýze dopravnej nehody. Program PC Crash využívajú znalci v odbore doprava cestná, odvetvie dopravné nehody k vypracovávanie znaleckých posudkov k dopravným nehodám.

Certifikáty

Cer1
Cer1
Cer1
 • Od roku 2007 sa pravidelne zúčastňujeme, ako jediní z právnickej obce, školení, workshopov a crash testov, ktoré organizujú technický znalci dopravných nehôd.
 • V roku 2010 sme spoluorganizovali crash testy (simulované zrážky) s autobusmi, osobnými vozidlami, chodcami – figurínami, ktoré rozsahom a dobou trvania patrili medzi najväčšie v Európe – viď FOTO.
 • Spolupracujeme so znalcami a znaleckými organizáciami v oblastiach dopravných nehôd, zdravotníctva, psychológie, psychiatrie, stanovovania hodnoty vozidiel doma aj v zahraničí.

Právne služby pri dopravných nehodách

Naša advokátska kancelária má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním právnych služieb pri dopravných nehodách a pri prešetrovaní rôznych poistných udalostí. Postupne prirodzene vznikla požiadavka klientov, ktorých sme úspešne obhajovali pri dopravnej nehode, aby sme im po preukázaní skutočnosti, že dopravnú nehodou nezavinili, ale naopak, sú jej obeťami, vymáhali nároky na náhradu škody od vinníka dopravnej nehody.

Postupom času tak prišlo k prirodzenej špecializácii našej advokátskej kancelárie na uplatňovanie nárokov odškodnenia. Popri odškodnení dopravných nehôd sme sa postupne začali zaoberať aj odškodnením poškodených pri pracovných úrazoch a poškodených v dôsledku nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ako aj odškodnením pozostalých po obetiach dopravných nehôd a dosiahli sme odškodnenie pre klientov v mnohých ťažkých a komplikovaných prípadoch. V súčasnosti už poskytujeme pomoc poškodeným na celom území Slovenska. Poslednou oblasťou, o ktorú sme rozšírili našu špecializáciu je odškodnenie obetí násilných trestných činov.

Právne služby poskytované našou kanceláriou v oblasti odškodňovania dopravných nehôd (analogicky aj pri iných typoch odškodnenia) zahŕňajú:

 • Aktívnu účasť na vyšetrovaní dopravnej nehody s cieľom, aby nebolo konštatované zavinenie dopravnej nehody poškodeným, resp. aby prípadná spoluvina poškodeného bola v minimálnej možnej miere, resp. aby nemala vplyv na vznik škodlivého následku, ktorý pri nehode klient utrpel, čo zahŕňa poradu s klientom a našu osobnú účasť pri všetkých vyšetrovacích úkonoch a kontaktoch klienta s týmito vyšetrovacími orgánmi v príslušnom konaní.
 • Vyčíslenie, zdokladovanie a uplatňovanie všetkých oprávnených nárokov poškodeného na náhradu škody voči škodcom, poisťovniam a zastupovanie pred súdmi v prípade, ak odmietnu poskytnúť plnenie.
 • Aktívne uplatňovanie nárokov nemajetkovej ujmy, ako aj trov spojených s uplatňovaním nároku klienta.
 • Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti s vyšetrovaním dopravných nehôd a s tým, ako (príklad keď sme z vinníka Dopravnej nehody urobili poškodeného) pomôcť klientom pri ich objasnení.
 • Našim klientom pred prvým výsluchom vypracujeme analýzu dopravnej nehody, poradíme s prvým výsluchom, vysvetlíme možnosti a aj predpoklady smerovania vyšetrovania a samozrejme sa s klientom, ako jeho splnomocnený zástupca – advokát, zúčastníme prvého a potom každého jeho výsluchu na polícii, či na súde. Podľa potreby zabezpečíme aj odvoz – dovoz klienta na takéto úkony.