Dopravné nehody

Našim klientom, či poškodeným alebo obvineným:

  • Pred prvým výsluchom vypracujeme analýzu dopravnej nehody
  • Poradíme s prvým výsluchom.
  • Vysvetlíme možnosti a aj predpoklady smerovania vyšetrovania.
  • Samozrejme sa s klientom, ako jeho splnomocnený zástupca – advokát, zúčastníme prvého a potom každého jeho výsluchu na polícii, či na súde.
  • Podľa potreby zabezpečíme aj odvoz – dovoz klienta na takéto úkony, najmä zraneným klientom.
Platí, že čím skôr po dopravnej nehode sa dohodneme na zastupovaní, tým sa pravdepodobnosť, že náš klient zostane poškodeným a nestane sa vinníkom nehody, blíži k istote. Počas priebehu vyšetrovania aktívne sledujeme toto vyšetrovanie a vy sa môžete venovať svojej liečbe, rehabilitáciám, v pohode sa starať o svoje zdravie.

Neváhajte nás však kontaktovať aj po to tom, ako bolo vo veci Vašej dopravnej nehody vydané rozhodnutie, lebo nie každé rozhodnutie o zavinení dopravnej nehody je správne, nie každý znalecký posudok k stanovaniu technickej príčiny dopravnej nehody je správny. Odkonzultujeme s Vami každú dopravnú nehodu. Okrem práce je to aj naša záľuba, koníček.

Ako postupovať ak sa Vám stala dopravná nehoda? Prečítajte si tu ››