Odmena

Odmena je vždy výsledkom konsenzu advokáta a klienta, ktorý vychádza z vyhlášky o odmene a náhrade trov advokáta. Odmenu za naše služby v rámci odškodenia poškodených: – poškodené osoby – naši klienti platia iba v prípade, ak v ich mene vymôžeme odškodné, a to vo vopred dohodnutej podielovej odmene. To znamená, že pokiaľ pre klienta nezískame žiadne odškodné, advokátskej kancelárie neplatí za právne služby žiadnu odmenu.