Stala sa mi dopravná nehoda

Kontaktujte nás čo najskôr a mi Vám poradíme, aj telefonicky alebo osobne a podrobne vysvetlíme postupy, možnosti a smerovania Vašej dopravnej nehody. Na Vašu žiadosť prídeme za Vami osobne a nebudete musieť cestovať do našich kancelárií v Bratislave či Galante.

Bezprostredne po nehode Vás budú kontaktovať viaceré spoločnosti s ponukou, že Vám sprostredkujú odškodnenie. Nezabudnite však, že pre Vás úspešné skončenie vyšetrovania príčin dopravnej nehody znamená Vaše úspešné a rýchle odškodnenie.

Okrem zákonných povinností účastníka dopravnej nehody (zákon 8/2009 o cestnej premávke), poukazujeme na tieto praktické rady:

  • Okamžite po dopravnej nehode nafoťte (aj mobilom) poškodenia vozidiel, stopy na vozovke a polohu vozidiel či osôb a okolie nehody (ľudia často po zrážke premiestňujú vozidlá a môže to negatívne ovplyvniť vyšetrovanie). Urobte čo najviac fotiek a z rôznych polôh a vzdialeností – ukážka FOTO.
  • Nepremiestňujte polohu vozidiel, nehýbte s nimi až do príchodu polície, teda až na pokyn polície. Ak je nutné zmeniť polohu vozidla (tak ako zostalo po zrážke) určite polohu najskôr odfoťte a vyznačte (kriedou, sprejom, kameňom a pod.) na vozovke polohu vozidla (obkreslením všetkých rohov vozidla, stredu kolies vozidla) – ukážka FOTO.
  • Nemajte zábrany nafotiť aj polohu zranených či usmrtených osôb. Môže Vám to pomôcť. Záchranári často prídu na miesto nehody ešte pred príchodom polície a zmenia polohy vozidiel čo osôb.
  • Účastníci nehôd sú často po nehode v šoku, v strese, čo si ani neuvedomujú. Preto navrhujeme, aby bezprostredne po nehode účastníci policajtom nepodávali vysvetlenie o vzniku a priebehu dopravnej nehody, o čo ich často polícia žiada už na mieste nehody. Radšej prídete o nehode vypovedať osobne na políciu až keď sa s udalosti „spamätáte“.
  • Pokiaľ nemáte kontrolu nad spisovaním protokolu, zápisnice či náčrtku, ktoré na mieste vykonáva polícia, tak ich po predložení policajtom odmietnite podpísať a vždy odmietnite podpísať, ak ste v šoku či v strese.
  • Nezabudnite do 15 dní od vzniku dopravnej nehody nahlásiť udalosť do poisťovne, v ktorej máte povinne zmluvne poistené vozidlo! Ak nebola dopravná nehody už na mieste políciou vyriešená (vinníkovi nebola uložená pokuta), udalosť nahláste vždy, aj keď sa cítite byť poškodeným. V takom prípade poisťovni oznámte, že hlásenie podávate z opatrnosti a uveďte len stručný popis vzniku dopravnej nehody!