Právne služby

Okrem dopravných nehôd, pracocných úrazov a nesprávnych lekárskych postupov, poskytujeme klientom komplexné právne služby v oblasti občianskeho a obchodného práva, správneho a pracovného práva.