Následne začneme v mene klienta uplatňovať odškodnenie – nároky na náhradu bolestného, vynaložených nákladov na lieky, liečbu, cestovné náklady, ďalej ušlý zisk, stratu na zárobku pred a po práceneschopnosti, stratu na dôchodku, náhradu vecnej škody, náhradu za náhradné vozidlo, náhradu sťaženia spoločenského uplatnenia a pod.. Niekedy, pri náročnom vyšetrovaní – dokazovaní je potrebné Vaše nároky uplatňovať popri vyšetrovaní dopravnej nehody, aby neprišlo k ich premlčaniu. Avšak stále treba sledovať vývoj príčin dopravnej nehody! Vaše oprávnené nároky na náhradu škody môžeme v prípade, ak nepríde k ich plnému uhradeniu z poistenia, uplatňovať v konaní pred súdmi v občianskom súdnom konaní.

Z uvedeného vyplýva, že poškodeným po dopravnej nehode poskytujeme, na rozdiel od rôznych spoločností ponúkajúcich odškodňovanie, komplexné právne služby, najskôr v trestnom konaní a potom aj v civilnom konaní. Samozrejme našou snahou je dosiahnuť pre Vás plné odškodnenie už od poisťovne bez súdneho trestného, či súdneho občianskoprávneho konania.

Spolupracujeme:

Renomovaní znalci:

  • Doprava cestná
  • Súdne lekárstvo
  • Lekárstvo – traumatológia, neurológia, chirurgia
  • Toxigológia​
  • Psychológia
  • Psychiatria

Detektívne kancelárie – vyhľadávanie svedkov udalosti a podozrivých